084-0364226 คุณสุวิชชา sale@thaigoodwood.com

ตัวอย่างงานไม้ฮิโนกิในบทความนี้จะเป็นบ้านของผมที่สร้างในโกดัง จ.หนองคาย โดยได้เลือกใช้ไม้หอมฮิโนกิประมาณ 90% ของพื้นที่ทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นงานไม้ปาร์เก้ ฝ้า และเพดานเป็นต้น

รูปภาพตัวอย่างงานไม้ฮิโนกิ

บ้านหลังนี้สร้างขึ้นมาเพื่อพักอยู่อาศัยในครอบครัวส่วนตัว ในการเลือกใช้ไม้มีความตั้งใจอยากให้ออกโทนสีสว่างจึงได้เลือกใช้ไม้ฮิโนกิเป็นวัสดุหลักในการตกแต่งภายใน ในการใช้นั้นจะประกอบไปด้วย ไม้พื้นปาเก้ ฝ้า เพดาน และตกแต่งส่วนต่าง ๆ ของบ้านนิดหน่อย มาลองดูรูปตัวอย่างสวย ๆ กันครับว่าไม้ฮิโนกิเวลาติดตั้งเสร็จแล้วจะออกมาเป็นลักษณะแบบไหน

ตัวอย่างงานไม้ฮิโนกิ

ตัวอย่างงานไม้ฮิโนกิ

ตัวอย่างงานไม้ฮิโนกิ

ตัวอย่างงานไม้ฮิโนกิ

ตัวอย่างงานไม้ฮิโนกิ

ตัวอย่างงานไม้ฮิโนกิ

ตัวอย่างงานไม้ฮิโนกิ

ตัวอย่างงานไม้ฮิโนกิ

ตัวอย่างงานไม้ฮิโนกิ

ตัวอย่างงานไม้ฮิโนกิ

ตัวอย่างงานไม้ฮิโนกิ

ตัวอย่างงานไม้ฮิโนกิ

ตัวอย่างงานไม้ฮิโนกิ

ตัวอย่างงานไม้ฮิโนกิ

ตัวอย่างงานไม้ฮิโนกิ

ตัวอย่างงานไม้ฮิโนกิ

ตัวอย่างงานไม้ฮิโนกิ

ตัวอย่างงานไม้ฮิโนกิ

ตัวอย่างงานไม้ฮิโนกิ