084-0364226 คุณสุวิชชา sale@thaigoodwood.com
มาดูตัวอย่างงานไม้ฮิโนกิสวย ๆ กัน

มาดูตัวอย่างงานไม้ฮิโนกิสวย ๆ กัน

ตัวอย่างงานไม้ฮิโนกิในบทความนี้จะเป็นบ้านของผมที่สร้างในโกดัง จ.หนองคาย โดยได้เลือกใช้ไม้หอมฮิโนกิประมาณ 90% ของพื้นที่ทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นงานไม้ปาร์เก้ ฝ้า และเพดานเป็นต้น รูปภาพตัวอย่างงานไม้ฮิโนกิ บ้านหลังนี้สร้างขึ้นมาเพื่อพักอยู่อาศัยในครอบครัวส่วนตัว...