084-0364226 คุณสุวิชชา sale@thaigoodwood.com

ไม้บันได ลูกตั้ง ลูกนอน ไม้มะค่าโมงจากประเทศลาวแท้ ๆ ผ่านการคัดที่ได้มาตฐานทุกแผ่น

ถ้าลูกค้าตรวจสอบพบไม้มีปัญหายินดีคืนเงิน!!!

ไม้บันไดมะค่าโมงลาว

ปัจจุบันไม้บันไดจะนิยมเลือกใช้ไม้มะค่า เนื่องจากเป็นไม้เนื้อแข็ง ที่มีความแข็งแรงมาก ไม้บันไดเวลาเลือกใช้และติดตั้งเสร็จต้องสวยและเด่น

บันไดลูกนอนไม้มะค่าโมงลาว
หนา 1.5 นิ้ว x กว้าง 10 นิ้ว x ยาว 100cm
หนา 1.5 นิ้ว x กว้าง 12 นิ้ว x ยาว 120cm
หนา 1.5 นิ้ว x กว้าง 12 นิ้ว x ยาว 150cm
หนา 1.5 นิ้ว x กว้าง 14 นิ้ว x ยาว 120cm
หนา 1.5 นิ้ว x กว้าง 14 นิ้ว x ยาว 150cm

บันไดลูกตั้งไม้มะค่าโมงลาว
หนา 1 นิ้ว x กว้าง 6 นิ้ว x ยาว 100cm
หนา 1 นิ้ว x กว้าง 6 นิ้ว x ยาว 120cm
หนา 1 นิ้ว x กว้าง 8 นิ้ว x ยาว 120cm
หนา 1 นิ้ว x กว้าง 8 นิ้ว x ยาว 150cm